مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش اجناس اسقاط ، مستعمل ، راکد و مازاد بر نياز از قبيل ( آهن آلات و سيم آلومينيومي اسقاط ، سيم مسي ، کابل ، ميلگرد و تيرچوبي ، خودرو و ساير اقلام اسقاطي ) ۱۳۹۷-۰۰۶ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان